Xavier Canal – «des la mort a d’altres formes de vida» (cat)

Amb Xavier Canal van dissenyar una sessió centrada en les noves tecnologies, en les noves formes de trobar feina, en les noves professions, i en les noves formes d’aprendre. Estan morint moltes professions tal com les coneixien, també sorgint de noves, a mesure que sorgeixen noves formes de fer i noves eines per comunicar, per […]

read more

mejoras y peticiones de alumnos de una universidad privada de turismo (2016)

Objetivo: recoger propuestas de mejora en relación a los componentes básicos de una acción formativa. En el contexto de una universidad privada de turismo. Metologia. Trabajo grupal, en base a brainstorming en grupos pequeño, se pasa a consensuar entre todos las propuestas de mejora recogidas. Se anotan en pizarra. Se borran aquellas en las que […]

read more